Beszámoló az Európai Kriminológiai Társaság (ESC) 2018-as szarajevói konferenciájáról

Az Európai Kriminológiai Társaság éves konferenciáján több mint 1400 küldött vett részt Szarajevóban, köztük tanszékünk oktatói és doktoranduszai. A konferenciát, amelynek korábban Karunk is otthont adott, idén 18. alkalommal rendezték meg. A háromnapos, rendkívül gazdag szakmai program a kontinens legjelentősebb kriminológiai „seregszemléjének” számít.

esc1

Inzelt Éva adjunktus a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, 2018. július 1-jén indult “A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján” című kutatás főbb alapvetéseit ismertette (hipotézisek, módszertan, elméleti keretek, rendelkezésre álló adatok). A kutatás célja a magyarországi szervezeti és a fehérgalléros bűnözés jellemzőinek feltárása, továbbá a gazdasági bűnözés mibenlétének alapos elemzése. A kutatás jelentősége abban áll, hogy ilyen alapossággal a szervezeti bűnözés jellemzőinek feltérképezésére nemcsak Magyarországon, de Európában sem került még sor. A kutatás különlegessége abban is áll, hogy eddig még senki nem folytatott vizsgálatot e területen ilyen empirikus módszerekkel. A kutatás célja, hogy a kapott eredményeket felhasználva egy elméleti keretet alkosson a szervezeti bűnözés elkövetésének körülményeiről, egy közép-kelet-európai megközelítésben. Inzelt Éva kiemelte, hogy fontosnak tartja az elkövetők motívumának feltérképezését, mert e tudással lehetséges hatékony megelőzési programot kidolgozni a szervezeti bűncselekmények ellen. Szintén szükséges tanulmányozni a gazdasági bűncselekményeket elkövetők cégeinek struktúráját (integritását, az elszámoltathatóság és a felelősség folyamatát). Az adott intézmény szervezeti kultúráját (a lojalitás és a szolidaritás kollégák között). Ezen adatok segítségül szolgálnak ahhoz, hogy megnézzük, hogy az egyénben vagy az intézményi szervezetrendszerben vannak-e olyan hibák, hiányosságok mely a gazdasági bűncselekmények elkövetéséhez vezetnek. A projekt módszertana a hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése, félig strukturált interjú készítése rendőrökkel, ügyészekkel, ügyvédekkel, bírókkal, továbbá cégvezetőkkel és cégtulajdonosokkal, valamint nagykövetekkel és gazdasági attasékkal, valamint ugyanezen csoportokkal fókuszcsoportos ülés tartása.

Vig Dávid adjunktus pönológiai kutatásának eredményeiről számolt be. Holland és angol kollégákkal közösen tartott panelben a büntetett előélethez fűződő hátrányok hatásmechanizmusát vizsgálta.  Előadásában bemutatta a büntetett előélethez fűződő hátrányok rendszerét a hazai szabályozás alapján, valamint azt mutatta be empirikus adatok alapján, hogy a szabadságvesztéshez szinte szükségszerűen kapcsolódó következmények, különös tekintettel a közügyektől eltiltásra, valamint az “erkölcsi bizonyítvány” jogintézményére, hogyan, milyen mechanizmusokon keresztül vannak hatással a bűnelkövetők társadalmi reintegrációjának folyamatára. Az előadás kitért a fenti jogintézmények alapjogi, kriminológiai és pönológiai értékelésére is.

Jpeg

Garai Nikoletta másodéves PhD hallgató az Európai Kriminológiai Társaság éves konferenciáján poszterrel vett részt, melynek címe „Collective victimization and collective grief”, vagyis „Kollektív viktimizáció és kollektív gyász”. A választott téma reflektál a kutatási területére, valamint a konferencia helyéül választott Szarajevó 20. századi történelmi sajátosságaira is egyaránt. Az elméleti áttekintés csoportokat érő, viktimizáló hatású eseményeket vesz alapul (például háború, népirtás, stb.). A csoportszintű, történelmi traumák tárgyalásánál kihagyhatatlan az emlékezés konstruálódásának megemlítése: a csoportnak nincsen emlékezete, de a csoportban élőknek van, ez a kollektív emlékezet, ennek első lépése a kommunikatív emlékezet, mely a konkrét tapasztalatból merít, és kulcsfontosságú az a narratíva, melyet az adott eseményekről hoznak létre, ugyanis ez meg fogja határozni a csoport identitását, majd kulturális emlékezetét, mely tulajdonképpen már egy történelmi folyamat. A narratíva abban is kulcsfontosságú, hogy az események miként válnak elbeszélhetővé, milyen egyéni- és csoportreakciók születnek rá, hogyan épül be és formálja az identitást, ezeket a viktimizációra létrejövő csoportszintű válaszokat gyászfolyamatnak nevezzük. Ez a folyamat lehet aktív, konstruktív módja az áldozattá válás feldolgozásának, ám lehet passzív, félresikerült is. A poszter ennek a két folyamatnak a sajátosságait igyekezett bemutatni.

Varga Árpád a doktori kutatása hipotéziseinek ismertetését és megvitatását tűzte ki célul és a  „Crime, security and criminal policy” panelben szerepelt. Előadása a „Hungarian crime prevention in cyberspace: The achievements and deficiencies of the governmental crime prevention strategies” címet kapta. A prezentáció fő kérdése alapvetően arra irányult, hogy lehetséges-e az általános bűnmegelőzési stratégiák és a médiaértés oktatás, illetve esetenként a médiajog strukturális együttműködése, annak érdekében, hogy a kiskorúak online szocializációjában szerepet játszhasson az online devianciák megelőzése is. Az előadás keretén belül elsősorban a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában szereplő online gyermekvédelmi kívánalmak és a médiatudatosítási keretrendszer közötti átfedésekre, illetve a közöttük lévő tudományos elszeparálódás jellemzőire és jövőbeni problémáira világított rá Árpád. A két egymással konvergáló, mégis tudományos hátterét tekintve elkülönült állami szerepkört a releváns bűnmegelőzési elméletek mentén értelmezte és felvázolta az online devianciák megelőzésének hiányosságait is e téren. Prezentációja tartalmazta továbbá az absztinencia alapú és a külső kontrollokra épülő médiatudatosítás problémáit, érvelve a kriminológiai kutatások kiterjesztéséért. Ezen érvek lényege, hogy a kiskorúak online devianciáinak vizsgálata nélkül lehetetlen megtalálni a bűnmegelőzés azon technikáit, melyek nem csupán az áldozattá válás, hanem az elkövetővé válás generális prevencióját is célozzák.

esc2

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s