Common Study Programme

A Common Study Programme in Critical Criminology egy több mint huszonöt éves múltra visszatekintő konferencia-sorozat, amelyen a partneregyetemek oktatói, illetve doktorandusz és mesterképzésben részt vevő hallgatói vesznek részt. A félévente (tavasszal és ősszel) rendezett konferenciáknak minden alkalommal a programban résztvevő más-más egyetem ad otthont.

common-study

A program létrehozásának célja az volt, hogy a kriminológia területén egy olyan közös fórumot teremtsen meg az európai egyetemek számára, ahol az oktatók mellett a hallgatók is lehetőséget kapnak előadások tartására és munkájuk bemutatására. Mára a program a kritikai kriminológia egyik elsőszámú eseményévé vált. A program előadóinak többsége kritikai, kulturális, és posztmodern kriminológiával foglalkozik, kutatásaikat pedig a bűnözés hátterének összefüggéseire összpontosítják.

A program partneregyetemei

University of Kent, Hamburg University, University of Utrecht, University of Rotterdam, Democritos University of Thrace, University of the Peloponnese, Middlesex University, University of Porto, University of Bologna, University of Gent, John Jay College, Eötvös Loránd Tudományegyetem

A többnapos konferencia kiváló lehetőséget biztosít a résztvevő egyetemek (mesterképzésben és doktori képzésben részt vevő) hallgatói és oktatói számára, hogy előadásaik keretében megosszák egymással aktuális kutatásaikat, eredményeiket mindazon témákban, amelyek a kritikai kriminológia területére esnek. A program természetesen nem csak előadásokat foglal magában, a prezentációk mellett részét képezi az oktatók, valamint a diákok ülése is, amelyeken a résztvevők kifejezésre juttathatják észrevételeiket a programmal, illetve a tudományterülettel kapcsolatban.

A Common Study Program alapvetően hallgató-orientált program, nagy hangsúly esik arra, hogy a hallgatók számára egy olyan fórum jöjjön létre, amelynek keretében nemzetközi szakmai közönség előtt mutathatják be kutatásaikat. Ez kitűnik az előadók létszámbeli megoszlásából is, rendszerint egyetemenként egy oktató és három-négy hallgató kap lehetőséget előadás tartására. A program szakmailag egyik legfontosabb részét jelenti az előadásokat követő vita, amelynek keretében a közönség tagjai kérdéseket és észrevételeket fűzhetnek az éppen elhangzott prezentációkhoz. Emellett hagyományosan a rendezvény egyik záró momentumaként egy mesterképzéses hallgató a résztvevő egyetemek oktatóiból álló bizottság és a konferencia plénuma előtt védi meg szakdolgozatát.

Részletes információ: https://commonstudyprogramme.wordpress.com/