Lendület: Kik vagyunk

Az MTA-ELTE Lendület SPECTRA Kutatócsoport tagjai

Bárd Petra

ImageDr. Bárd Petra az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, a Kriminológia Tanszék habilitált egyetemi docense. Kriminálpolitikát, kriminológiát, európai büntetőjogot és emberi jogokat oktat. Ezzel párhuzamosan a Central European University óraadója, és más európai egyetemeken, így Bécsben, Belgrádban, és Frankfurtban is rendszeresen előad. Kutatásaiban és több mint 150 tudományos közleményében elsősorban az európai bűnügyi együttműködés, a kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom, valamint a jogállamiság és az emberi jogok kapcsolatát vizsgálja. Több mint tíz évig az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársaként dolgozott, itt kezdett el foglalkozni először a gyűlölet-bűncselekményekkel. Az Európa Tanács HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) nemzeti fókuszpontjaként bírák és ügyészek részére tananyagot készített és tanfolyamot szervezett a gyűlölet motiválta bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazási kihívásokról. Bárd Petra szoros együttműködésben dolgozik az antiszemitizmus, romaellenesség, rasszizmus, homofóbia és egyéb kirekesztő nézetek ellen küzdő kutatókkal és civil szervezetekkel. A brüsszeli székhelyű Center for Policy Studies kutatóival együttműködésben több tanulmányt készített a jogállamiság, uniós büntetőjog és emberi jogok témájában az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az EU Alapjogi Ügynöksége részére. Számos szakmai szervezetben vállal feladatot, így a Magyar Kriminológiai Társaság elnökségi tagja, illetve a CEU kutatásetikai bizottságának tagja.

Publikációk listája

Barna Ildikó

image006Dr. Barna Ildikó szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának docense, a Társadalomkutatások Módszertana Tanszék vezetője. Kutatási területei közé tartozik az antiszemitizmus, gyűlöletcselekmények, gyűlöletbeszéd, szélsőjobb, idegenellenesség, holokauszt történet és a levéltári forrásokon végzett kvantitatív kutatások. Barna Ildikó számos kutatási projektben vett részt. A legutóbbiak közé tartozik a USC Shoah Foundation „Countering Antisemitism Through Testimony” című kutatása, a Kovács András által vezetett 2017-es kutatás a magyarországi zsidóságról és a Tom Lantos Intézet kutatása a modern antiszemitizmusról a visegrádi országokban. 2013 és 2015 között a Tett és Védelem Alapítvány kutatási igazgatójaként kidolgozta a magyarországi antiszemita gyűlöletcselekmények és incidensek monitorozásának módszertanát. Vezetése alatt az Alapítvány havi rendszerességgel készített jelentéseket ezekről a cselekményekről. 2015-ben négy hónapig volt a United States Holocaust Memorial Museum Mandel Center for Advanced Holocaust Studies ösztöndíjasa Washington DC-ben. 2017-ben elnyerte a European Holocaust Research Infrastructure ösztöndíját, valamint 2017–2020-as időszakra a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíját.

Publikációk listája

Dombos Tamás

image007Dombos Tamás közgazdász, szociológus, antropológus. 2001 és 2011 között a CEU Közpolitikai Tanulmányok Központjának kutatója, ahol esélyegyenlőségi témájú kutatásokban vett részt. 2015 és 2017 között az ELTE Társadalomtudományi Kar óraadója; 2017 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakértője; a Budapesti Corvinus Egyetem, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar és a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) rendszerese meghívott előadója. 2007 óta dolgozik a Háttér Társaságnál, kezdetben önkéntesként, majd fizetett munkatársként. Feladata az egyesület érdekérvényesítési és kutatási tevékenységének koordinálása, a jogsegélyszolgálat munkájának segítése és a nemzetközi kapcsolatok ápolása. 2012 óta a Magyar LMBT Szövetség ernyőszervezet egyik ügyvivője. Tamás kiterjedt kutatási és érdekérvényesítési tapasztalattal rendelkezik a szexuális és nemi kisebbségek (LMBTQI emberek) jogi és társadalmi egyenlősége terén; az elmúlt években elsősorban a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények áldozataival kapcsolatos projekteken dolgozott.

Publikációk listája

Fellegi Borbála

image003Dr. Fellegi Borbála 2008-tól alapítója és ügyvezetője a Foresee Kutatócsoportnak (www.foresee.hu), kutató, valamint képzett mediátor és facilitátor, szenior mediátor tréner (www.mediatoroktatas.hu). A Foresee vezetőjeként és az ELTE ÁJK óraadójaként EU-s és magyarországi kutatási és képzési projektek vezetője az iskolai-, közösségi-, börtön-, és büntetés-eljárási területen alkalmazható resztoratív mediációs eljárásokról és egyéb, alternatív vitarendezési eszközökről. 2015 óta az amerikai székhelyű Resztoratív Gyakorlatok Nemzetközi Intézetének egyetemi programjának oktatója (International Institute for Restorative Practices Graduate School – www.iirp.edu).

 

Publikációk listája

Héra Gábor

image002Dr. Héra Gábor, kutató, szociológus. Figyelemmel kíséri a romák elleni diszkrimináció, előítélet és gyűlölet-bűncselekmények megnyilvánulásait. Mint a HOLO. (www.hatasmeres.hu) alapítója és vezető kutatója, elsősorban a társadalmi beilleszkedést célzó programok értékeléséért – azok megtervezéséért, monitorozásáért és lebonyolításáért – felel. Az elmúlt húsz évben hatvan jelentős kutatásban vet részt, ennek köszönhetően nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudást szerzett a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció természetéről. Tíz éven keresztül tanított kutatásmódszertant négy egyetemen, jelenleg az NKE Rendészettudományi Kar Doktori Iskolájában tanít. Szerzőtársa a “Módszertan – Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásában” című tankönyvnek, amely harmadszorra jelent meg 2015-ben. Több hazai és nemzetközi kutatási program kutatója, egyúttal a Foresee Kutatócsoport (www.foresee.hu) munkatársa. További információ elérhető a www.heragabor.hu weboldalon.

Publikációk listája

Kirs Eszter

image009Dr. Kirs Eszter 2016 óta oktat docensként a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetén. 2003-2018-ig a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatott nemzetközi jogot. 2009-ben védte meg doktori értekezését. Az akadémiai tevékenységén kívül 2013 óta jogi előadója a Magyar Helsinki Bizottságnak, ahol számos gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony büntetőjogi fellépésre fókuszáló projekt végrehajtásában működött közre. Az akadémiai kutatásaiban különös figyelmet fordított a nemzetközi büntetőjog területére, és 2010-2015-ig egy védői csapat munkatársaként dolgozott az ENSZ volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntetőtörvényszékén. Fulbright ösztöndíjasként járt vendégkutatóként a Columbia Egyetem Jogi Karán a 2009/10-es tanévben, és részt vett számos nemzetközi kutatási projektben. Számos tudományos cikk szerzője, első monográfiája 2012-ben jelent meg az átmeneti igazságszolgáltatás témakörében, második könyve a volt Jugoszlávia Törvényszék működéséről pedig 2018-ban.

Publikációk listája

Szontagh Veronika

_RPT5343Szontagh Veronika kisebbségpolitikus és kriminológus, mesterszakos diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. 2018 nyarán abszolvált az ELTE Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Kriminológiai alprogramjának képzésén, kutatási témája a gyűlölet-bűncselekmények és az áldozathibáztatás jelenségének vizsgálata. Órákat tart a kriminológus mesterképzésen, illetve a jogászképzésben is. 2017/18-as tanévben az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa volt, emellett 2018 év elejétől az MTA TK Jogtudományi Intézet kutatási asszisztense.

 

Publikációk listája

Uszkiewicz Erik

uszkiewiczfotoDr. Uszkiewicz Erik, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát summa cum laude minősítéssel 2011-ben. PhD tanulmányait az ELTE doktori iskolájában folytatja, kutatási témája: előítélet és diszkrimináció a jogalkalmazásban. Az elmúlt időszakban civil szervezetek munkáját segítette kutatásokban való részvétellel, projekt-menedzsment szolgáltatásokkal. Jelenleg egy nemzetközi ügyvédi iroda kommunikációs és üzletfejlesztési vezetőjeként dolgozik. Részt vesz hazai és nemzetközi kutatásokban egyaránt, melyek a diszkrimináció, a gyűlölet-bűncselekmények a jogállamiság, a demokratikus kultúra és az önkéntesség témaköreivel kapcsolatosak. Számos magyar és idegen nyelvű tanulmány, könyvfejezet szerzője. Folyamatosan tart képzéseket civil aktivistáknak, rendészeti szakembereknek és vendég előadó a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Elnökségi tagként, külső szakértőként civil és akadémiai szervezetek életében működik közre. Angolul és franciául beszél.

Publikációk listája