Kriminológiai Olvasókör

A Kriminológiai Olvasókör egy öntevékeny csoport, ahol a tananyagon kívüli tudásszerzéssel, az elsődleges források feldolgozásával, az elolvasott szövegek értő megvitatásával, tehetséggondozással és közösségépítéssel foglalkozunk.

woman-reading_1

Az Olvasókör a Kriminológus Mentorprogram keretében elsősorban kriminológushallgatók számára jött létre, de természetesen a jogász- és politológus hallgatók felé is nyitott. A félévek során kétheti rendszerességgel találkozunk és járunk körül egy-egy témát, illetve a hozzá tartozó angol és magyar nyelvű cikkeket, tanulmányokat.

A 2016/2017-es őszi szemeszterében a társadalmi kirekesztődés témakörével foglalkozunk.

A Kriminológiai Olvasókör programjai, 2016/17. őszi félév:
„Társadalmi kirekesztődés”