Pártfogói Csoport

A Kriminológia Tanszék mellett működő Pártfogó Csoportban a hallgatók két félév során ismerik és tapasztalják meg a fiatalkorú elítéltekkel kapcsolatos utógondozói és pártfogói munkát. Az első félévben intenzív (a meghirdetett időpont kereteit meghaladó) elméleti órákon átveszik a munka szempontjából fontos tudnivalókat, mint a büntetés-végrehajtási és szociális jogi alapokat, a pártfogó felügyelet működését, a kortárssegítés elméletét, illetve a szociális munka etikai szempontjait. Emellett több büntetés-végrehajtási intézet, illetve a szociális ellátórendszer intézményeinek meglátogatására is sor kerül. Az első félév végén egy hétvégi tréning keretében a hallgatók felkészülnek a szabadulókkal végzendő gyakorlati munkára. Ezt követően a hallgatók párokban felveszik a kapcsolatot egy-egy, a Tököli Büntetés-végrehajtási Intézetből, az Aszódi Javítóintézetből, vagy a Rákospalotai Javítóintézetből szabaduló fiatalkorú elítélttel. A kapcsolattartás a fiatalkorú szabadulása után is folytatódik.

partfogas

Az utógondozói párok feladata, hogy támogassák a fiatalkorút a szabadulásra való felkészülésben (munka, esetleg szállás keresése, kapcsolatfelvétel a családdal, segítség szociális segélyezés igénybevételéhez), és kortárssegítség formájában nyújtsanak segítséget a szabadulónak. Az utógondozói munkát kéthetente folyamatos kiscsoportos esetmegbeszéléssel segítik a tanszék oktatói és PhD hallgatói.

A hatékony kortárssegítés megvalósulásához elengedhetetlen, hogy az önkéntesek megfelelő képzésben részesüljenek, mielőtt a konkrét munkát elkezdenék. A program első (elméleti) óráinak a célja, hogy a börtön életébe bepillantást nyerjenek a hallgatók mind elméleti mind gyakorlati szinten, valamint jártasságot szerezzenek az elítéltekkel való kapcsolat felvételében. Az alapozó ismeretek elsajátítása után megrendezésre kerülő háromnapos hétvégi tréning célja a személyiségfejlesztés, a hallgatók önismeretének növelése, a csoport összeszoktatása, illetve a munka során várható nehéz helyzetekre való felkészülés. Mivel a kortárssegítő munkát a hallgatók párokban végzik, alaposan meg kell ismerniük egymást. A tréning közösségfejlesztő elemei a későbbi esetmegbeszélő csoportok támogató légkörét is megalapozzák.

A Tanszéken 1963 és 1983, valamint 2003 és 2013 között már folyt hasonló mentortevékenység, amely nagyban hozzájárult az akkori joghallgatók pályaválasztásához, és talán a börtönpártfogolás jelenlegi intézményesüléséhez is. A sok éves hagyományokat megőrizve, azokat „újjáélesztve” indult el újra a kriminológiai tanszék gondozásában a pártfogói csoport.