PhD hallgatók

Berei Róbert

A nevem dr. Berei Róbert, az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kriminológia doktori programjának levelező tagozatos hallgatója vagyok. Kutatási témám a rendőrségi működés modern irányzatai és alkalmazhatóságuk Magyarországon. Ennek körében elsődlegesen a közösségi rendészet, valamint a problémaközpontú rendészet elméletével, gyakorlatával, illetve alkalmazhatóságuk feltételeinek vizsgálatával foglalkozom.

Dési Ádám

1998 óta, egy fél éves amszterdami Erasmust leszámítva, megszakítás nélkül az ELTÉ-n tanulok (Radnóti, TáTk, ÁJK). PhD hallgatóként kutatási területem az egyetemi/középosztálybeli kábítószer terjesztés kvázi-etnografikus vizsgálata, annak struktúrája és szerepe az egyéni életutakban.

Fail Ágnes

Fail Ágnes vagyok, az ELTE-ÁJK Kriminológia doktori programjának másodéves hallgatója. Szociológusi alapképzettségem után kriminológiából szereztem mesterdiplomát. Kutatási témám a női bűnözés, különös tekintettel az erőszakos elkövetésre.

Murányi Fanni

Dr. Murányi Fanni vagyok, a Tanszék nappali tagozatos PhD hallgatója. Doktori kutatásom témája a gyermekek jogellenes elvitele. Több civil szervezetnél is foglalkoztam már gyermekjogokkal, jelenleg az ombudsmani hivatal gyermekjogi osztályán dolgozom. Egyetemi tanulmányaim végén találtam rá erre a dinamikusan fejlődő, interdiszciplináris területre és szerintem a világ legjobb és legtermészetesebb dolga a gyerekjogokkal foglalkozni.

Pistyúr Anett

Pistyúr Anett a Kriminológiai Tanszék elsőéves PhD hallgatója. Kutatási területei a büntetés-végrehajtás, reintegráció, fogvatartottak helyzete a társadalomban, fogyatékossággal élők helyzete, fogyatékossággal élő fogvatartottak helyzetének hazai és nemzetközi szinten történő vizsgálata.

Szontagh Veronika

Szontagh Veronika vagyok, a Kriminológiai Tanszék másodéves PhD hallgatója. Nemzetközi tanulmányok alapszakon végeztem, majd az ELTE-n kisebbségpolitika és kriminológia mesterszakon folytattam tanulmányaimat. A PhD kutatási témám a gyűlölet-bűncselekmények vagy másnéven előítélet motiválta bűncselekmények és az áldozathibáztatás jelenségének összekapcsolása. Aktív tagja vagyok a tanszék mellett működő Tudományos Diákkörnek, illetve társelnöke vagyok a Magyar Kriminológiai Társaság PhD szekciójának.

Vaskuti Gergely

Pszichológus és kriminológus, 2014 óta az ELTE ÁJK doktori iskolájában kriminológus PhD hallgató. Kutatási területe az utcai prostitúció, gyermekprostitúció és a magyar gyermekvédelem kapcsolata. Oktatóként részt vesz a kriminálpszichológia, illetve az erőszakos bűnözés és családon belüli erőszak című kurzusban, valamint a tanszéken működő pártfogói csoport vezetésében.