Szakmai gyakorlat

A kriminológus mesterképzés szakmai gyakorlati programja

A kriminológus hallgatók számára kötelező szakmai gyakorlat időtartama 200 óra, amelyet lehet 5 hét teljes munkaidőben vagy 10 hét részmunkaidőben teljesíteni. A teljesítés megoldható egyhuzamban vagy több részletben egyaránt. A teljesítésnek az abszolutórium megszerzéséig be kell fejeződnie, mert a diploma megszerzésének ez a feltétele.

A szakmai gyakorlat helyszíne lehet minden olyan állami, önkormányzati vagy nem állami (NGO) hatóság, intézmény vagy szervezet, amely bűnözéskontroll vagy bűnmegelőzési feladatokat lát el. A hallgató – az intézmény döntése alapján – a gyakorlatnak legfeljebb az 50 %-át teljesítheti abban az intézményben, amellyel teljes vagy részmunkaidős munkaszerződése van az hallgatói jogviszony keletkezését követő, és az abszolutórium megszerzését megelőző időszakban. Erről a körülményről az adott intézmény igazolást állít ki.

A kriminológus szakképzettség elismerésében áttörést hozott a 2017. január 1-jén hatályba lépett, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 443/2016. (XII.16.) kormányrendelet, amely meghatározza, hogy mely feladatkörök tölthetők be az okleveles kriminológus végzettséggel.