Záróvizsga

Kriminológus MA
Kimeneti követelmények és záróvizsga

A mesterfokozat megszerzésének feltétele a kreditkötelezettség teljesítése, a szakmai gyakorlat, a nyelvismeret igazolása és a záróvizsgák teljesítése.

KREDITEK
összesen 120 kredit

 Alapozó ismeretek

 19 kredit

 Szakmai törzsanyag

 54 kredit

 Szakmai alternatív tárgyak

 20 kredit

 Szabadon választható alternatív tárgyak

 12 kredit

 Diplomamunka

 15 kredit

SZAKMAI GYAKORLAT
0 kredit

 A szakmai gyakorlat az első két félév követelményeinek teljesítését követően (60 kreditérték megszerzése
után) a bűnözéskontroll egyes intézményeinek (pártfogói szolgálat, áldozatsegítés, közvetítői eljárás,
bűnmegelőzés, büntetés-végrehajtás, speciális gyermekvédelem) tevékenységében való közreműködésből álló
szakmai munka, feladatterv alapján, tanszéki koordinációval, tereptanárok közreműködésével. A szakmai
gyakorlat helyszíne lehet minden olyan állami, önkormányzati vagy nem állami (NGO) hatóság, intézmény vagy
szervezet, amely bűnözéskontroll feladatokat lát el. A hallgató – az intézmény döntése alapján – a
gyakorlatnak legfeljebb az 50% -át teljesítheti saját munkahelyén.

 200 óra

IDEGENNYELV-ISMERET

 angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelv

 Államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél

ZÁRÓVIZSGÁK

 Kriminológia

 A megadott tételek alapján

 Büntetőjog

 A megadott tételek alapján

 Alkotmányossági ismeretek

 A megadott tételek alapján